Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nezbudská Lúčka
Sídlo:
Nezbudská Lúčka 130, 01324 Nezbudská Lúčka
IČO:
00648256
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
22.07.2019
Koniec kontroly
30.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
22.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Nezbudska Lucka_002_2015_1110_1140.pdf
Veľkosť: 204 KB, Dátum zverejnenia: 22.04.2015

Späť