Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Maršová - Rašov
Sídlo:
Maršová - Rašov 2, 01351 Maršová-Rašov
IČO:
00648213
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
29.06.2020
Koniec kontroly
29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
11.06.2015
Koniec kontroly
10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Maršová - Rašov.pdf
Veľkosť: 572 KB, Dátum zverejnenia: 10.09.2015

Späť