Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malý Horeš
Sídlo:
Malý Horeš 0, 07652 Malý Horeš
IČO:
00331724
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
01.03.2015
Koniec kontroly
17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Maly Hores_002_2015_1110_1090.pdf
Veľkosť: 134 KB, Dátum zverejnenia: 17.05.2015

Späť