Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Liptovský Ján
Sídlo:
Jána Kalinčiaka 39, 03203 Liptovský Ján
IČO:
00315486
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
22.08.2018
Koniec kontroly
01.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
07.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Liptovský Ján.pdf
Veľkosť: 259 KB, Dátum zverejnenia: 07.09.2015

Späť