Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kysucký Lieskovec
Sídlo:
Kysucký Lieskovec 29, 02334 Kysucký Lieskovec
IČO:
00314081
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
11.06.2015
Koniec kontroly
05.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Kysucký Lieskovec.pdf
Veľkosť: 359 KB, Dátum zverejnenia: 05.08.2015

Späť