Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Krásnohorské Podhradie
Sídlo:
Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie
IČO:
00328421
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
11.03.2015
Koniec kontroly
14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o vysledku _ obec Krasnohorske Podhradie_005_2015_1070_1090.pdf
Veľkosť: 138 KB, Dátum zverejnenia: 14.05.2015

KA-062/2008/0001

Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
02.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť