Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Košolná
Sídlo:
Košolná 44, 91901 Košolná
IČO:
00312673
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
09.06.2015
Koniec kontroly
23.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Košolná.pdf
Veľkosť: 525 KB, Dátum zverejnenia: 23.08.2015

Späť