Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Jelšovec
Sídlo:
Jelšovec 74, 98532 Veľká nad Ipľom
IČO:
00647331
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
09.06.2015
Koniec kontroly
09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Jelšovec_KA-074_2015_1070_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 257 KB, Dátum zverejnenia: 09.08.2015

Späť