Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Choča
Sídlo:
Choča 55, 95176 Choča
IČO:
00308021
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-011/2018/1060

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2018/1060
Účel
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Začiatok kontroly
13.06.2018
Koniec kontroly
11.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
02.02.2015
Koniec kontroly
29.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Choca_002_2015_1110_1100_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 436 KB, Dátum zverejnenia: 29.03.2015

Späť