Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Sídlo:
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
IČO:
30865433
Právna forma:
Fondy

Kontroly

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
04.10.2015
Koniec kontroly
14.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Národný jadrový fond.pdf
Veľkosť: 146 KB, Dátum zverejnenia: 14.10.2015

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Národný jadrový fond_KA-008_2015_1060_1060.pdf
Veľkosť: 95 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2015

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Národný jadrový fond_KA-046_2014_1060_1060.pdf
Veľkosť: 317 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

Späť