Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hrabovec
Sídlo:
Hrabovec 0, 08611 Hrabovec
IČO:
00322041
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
08.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Hrabovec_002_2015_1110_1110.pdf
Veľkosť: 391 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

Späť