Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Sídlo:
Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO:
36128481
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
08.03.2015
Koniec kontroly
20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Partizanska BnB_1_005_2015_1070_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 263 KB, Dátum zverejnenia: 20.05.2015

Späť