Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hodruša - Hámre
Sídlo:
Horuša - Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
IČO:
00320617
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
16.06.2015
Koniec kontroly
15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Hodruša - Hámre.pdf
Veľkosť: 2 MB, Dátum zverejnenia: 15.09.2015

Späť