Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola - Topoľová 8, 949 01
Sídlo:
Topoľová 8, 94901 Nitra
IČO:
37865307
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2020/1100

Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2020/1100
Účel
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť, či je systém prideľovania asistenta učiteľa efektívny a transpar
Začiatok kontroly
01.03.2020
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
17.03.2015
Koniec kontroly
07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Topolova_005_2015_1070_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 633 KB, Dátum zverejnenia: 07.06.2015

Späť