Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dražkovce
Sídlo:
Dražkovce 149, 03802 Dražkovce
IČO:
00316628
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2008/0002

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
11.03.2008
Koniec kontroly
29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť