Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
VAMEX, a.s., Košice
Sídlo:
Lubina 1, 04012 Košice-Nad jazerom
IČO:
36200514
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť