Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spolok propagácie Slovenska
Sídlo:
Grösslingová 34, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30794625
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-035/2008/0006

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2008/0006
Účel
Začiatok kontroly
23.11.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť