Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
CAMPRI, spol. s r.o.
Sídlo:
Hlohovecká 13, 95112 Lužianky
IČO:
17639719
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
06.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť