Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Sociálna poisťovňa
Sídlo:
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30807484
Právna forma:
Sociálna a zdravotné poisťovne

Kontroly

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
21.06.2022
Koniec kontroly
11.12.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
14.07.2019
Koniec kontroly
10.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2019/1033

Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2019/1033
Účel
Účelom KA je získať primerané uistenie, že výber a správa poistného a príspevkov na starobné dôchodk
Začiatok kontroly
27.06.2019
Koniec kontroly
29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2018/1030

Správny fond Sociálnej poisťovne
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2018/1030
Účel
Preveriť čerpanie finančných prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne a nakladanie s jej maj
Začiatok kontroly
22.07.2018
Koniec kontroly
14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2011/0002

Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v Sociálnej poisťovni.
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2008/0014

Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v Sociálnej poisťovni
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2008/0014
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
01.02.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
27.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2013/1030

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2013/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu vybraných subjektov na rok 2014 v súvislosti s úl
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť