Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Fiľakovo
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-037/2008/0008

Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2008/0008
Účel
Začiatok kontroly
25.03.2008
Koniec kontroly
05.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť