Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Dunajská Streda
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-071/2009/0008

Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
17.09.2009
Koniec kontroly
26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2008/0010

Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2008/0010
Účel
Začiatok kontroly
22.07.2008
Koniec kontroly
07.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť