Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
EDUKACIA - AMARO DROM
Sídlo:
Grösslingová 2457/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31807429
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-037/2023/1110

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2023/1110
Účel
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť