Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kancelária prezidenta SR
Sídlo:
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30845157
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-008/2024/1130

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2024/1130
Účel
Získať primerané uistenie, že verejné prostriedky na činnosť Kancelárie boli použité v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Začiatok kontroly
26.02.2024
Koniec kontroly
14.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-009/2019/1130

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2019/1130
Účel
Účelom kontrolnej akcie je získať primerané uistenie, že verejné prostriedky na činnosť Kancelárie p
Začiatok kontroly
02.04.2019
Koniec kontroly
23.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
12.03.2015
Koniec kontroly
23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_KP SR_059_2015_1030_1030_publikovanie.pdf
Veľkosť: 283 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2015

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
24.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť