Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PD Lemešany, s.r.o.
Sídlo:
Osloboditeľov 516, 08204 Drienov
IČO:
36459356
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
21.08.2008
Koniec kontroly
11.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť