Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátna pokladnica
Sídlo:
Radlinského 32, 81005 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
36065340
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-030/2016/1050

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2016/1050
Účel
Účelom je kontrola hospodárenia so štátnymi rozpočtovými prostriedkami v Štátnej pokladnici a naklad
Začiatok kontroly
05.06.2016
Koniec kontroly
22.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záverečná správa_KA_030_2016_1050_Štátna pokladnica.pdf
Veľkosť: 704 KB, Dátum zverejnenia: 22.08.2016

KA-028/2010/0005

Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Štátnej pokladnici vykonanej v roku 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
30.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2008
Koniec kontroly
27.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť