Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Šarišské Jastrabie
Sídlo:
Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie
IČO:
00330213
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.05.2008
Koniec kontroly
08.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť