Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lúka
Sídlo:
Lúka 205, 91634 Lúka
IČO:
00311758
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2019/1120

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2019/1120
Účel
Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka
Začiatok kontroly
27.02.2019
Koniec kontroly
26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
22.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť