Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Breznička
Sídlo:
Breznička 206, 98502 Breznička
IČO:
00315991
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.03.2008
Koniec kontroly
30.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť