Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Kuzmányho 25, 03680 Martin
IČO:
36672084
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-016/2019/1033

Hospodárenie vodárenských spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2019/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je poukázať na hospodárenie vybraných vodárenských spoločností a nakladanie
Začiatok kontroly
18.02.2019
Koniec kontroly
14.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
01.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť