Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Družstevné rozvojové centrum Prešov, n.o
Sídlo:
Demjata 261, 08213 Demjata
IČO:
36167819
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-053/2008/0001

Kontrola dodržiavania podmienok a účelového použitia verejných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu VÚC na činnosť neziskových organizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.05.2008
Koniec kontroly
06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť