Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC... n.f.
Sídlo:
Watsonova 45, 04001 Košice-Sever
IČO:
35525916
Právna forma:
Neinvestičný fond

Kontroly

KA-040/2008/0011

Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.11.2008
Koniec kontroly
01.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť