Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa športových zariadení Levice
Sídlo:
Ľ. Podjavorinskej 3, 93401 Levice
IČO:
31196349
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
16.09.2014
Koniec kontroly
02.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sprava sportovych zariadeni Levice_060_2014_1100_1100.pdf
Veľkosť: 98 KB, Dátum zverejnenia: 02.11.2014

KA-051/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
18.03.2008
Koniec kontroly
08.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť