Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Sídlo:
Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča
IČO:
31693377
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-009/2018/1060

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2018/1060
Účel
Poukázať na stav obhospodarovania mestských a obecných lesov a navrhnúť odporúčania na zlepšenie.
Začiatok kontroly
17.04.2018
Koniec kontroly
25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť