Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Roľnícke družstvo Trhovište
Sídlo:
Trhovište 446, 07204 Trhovište
IČO:
31689639
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
16.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť