Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
E L K O P, spol. s r.o.
Sídlo:
Samuela Nováka 2194, 02601 Dolný Kubín
IČO:
31577636
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2008
Koniec kontroly
02.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť