Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Somotor
Sídlo:
Obchodná 39/7, 07635 Somotor
IČO:
00331945
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
13.05.2014
Koniec kontroly
28.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Somotor_045_2014_1070_1090.pdf
Veľkosť: 418 KB, Dátum zverejnenia: 28.10.2014

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
18.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť