Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Prešove
Sídlo:
Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
IČO:
37937782
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-031/2011/0005

Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.06.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť