Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Košiciach
Sídlo:
Komenského 52, 04126 Košice-Sever
IČO:
35557265
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-048/2008/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
05.02.2008
Koniec kontroly
04.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť