Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský pozemkový úrad Prešov
Sídlo:
Masarykova 10, 08001 Prešov
IČO:
37937898
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-083/2008/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-083/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
25.08.2008
Koniec kontroly
23.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť