Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ružinovský športový klub
Sídlo:
Mierová 21, 82750 Bratislava-Ružinov
IČO:
36066257
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-051/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
30.03.2008
Koniec kontroly
22.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť