Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Sídlo:
Hertník 85, 08642 Hertník
IČO:
36167517
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-053/2008/0001

Kontrola dodržiavania podmienok a účelového použitia verejných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu VÚC na činnosť neziskových organizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.06.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť