Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGRO AGNUS s.r.o.
Sídlo:
Nováčany 145, 04421 Nováčany
IČO:
31667759
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
17.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť