Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DREVOMAX s.r.o.
Sídlo:
1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO:
31641121
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2008
Koniec kontroly
03.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť