Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Horská služba
Sídlo:
Dom HS Jasná, Demänovská dolina 83, 03251 Liptovský Mikuláš
IČO:
00223620
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-056/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
02.06.2008
Koniec kontroly
13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť