Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Adamovské Kochanovce
Sídlo:
Adamovské Kochanovce 268, 91305 Adamovské Kochanovce
IČO:
00311405
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
09.03.2008
Koniec kontroly
03.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť