Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Stará Kremnička
Sídlo:
Stará Kremnička 0, 96501 Stará Kremnička
IČO:
00321010
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-018/2020/1070

Komunitné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2020/1070
Účel
Zhodnotenie fungovania komunitných centier a ich podpory zo strany štátu
Začiatok kontroly
18.02.2020
Koniec kontroly
18.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.02.2008
Koniec kontroly
30.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť