Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Sídlo:
Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
IČO:
37950274
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-032/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-057/2008/0030

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2008/0030
Účel
Začiatok kontroly
10.08.2008
Koniec kontroly
29.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť