Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ivanka pri Nitre
Sídlo:
Novozámocká 326, 95112 Ivanka pri Nitre
IČO:
31827004
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť