Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Sídlo:
Cesta pod Hradovou 13/a, 04001 Košice-Sever
IČO:
00493546
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-045/2008/0004

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
16.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť