Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Horná Streda
Sídlo:
Horná Streda 407, 91624 Horná Streda
IČO:
00311553
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2021/1100

Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2021/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
30.03.2021
Koniec kontroly
27.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
26.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť